وفادار

بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است

وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی ،

که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای…


برچسب‌ها: دلشکسته, دست, وفادار, لمس, دلم شکست

[ پنجشنبه سی ام خرداد 1392 ] [ 11:21 AM ] [ broken_hearted ] [ ]

خدا

خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی رادارم

 که تودر عرش کبریای خودنداری

من چون تویی دارم وتو چون خود نداری

 

 

[ پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 ] [ 10:39 PM ] [ broken_hearted ] [ ]

عشق ممنوع

ابتدا نگاهش کردم

فقط نگاه

گذشت...

دوباره نگاهش کردم،

اما این بار فقط نگاه نبود

نمی دانم چرا دلم برایش تنگ شده بود

اما چرا؟نمی دانستم

دوستش داشتم و می دانستم که این دوست داشتن برای من ممنوع است...

هربار که نگاهش می کردم به من لبخند میزد،لبخندی پیر

آری لبخندی پیر...

نمی دانست که در دل من چه آشوبی برپاست

این عشق برای من ممنوع بود

ممنوع...

[ پنجشنبه یازدهم آبان 1391 ] [ 10:45 AM ] [ broken_hearted ] [ ]

صعود به قلب تو...!

امشــــــــب...

چشمان آسمان بی تو بارانیست

و

قاصدک ها پلی ساخــته اند برای صعود

امشــــــب...

آسمان چشم من هم بارانیست

اما

قاصدکی نیست تا پلی بسازد برای صعود به

قـــــــــلب تو...!

[ پنجشنبه یازدهم آبان 1391 ] [ 10:44 AM ] [ broken_hearted ] [ ]